Waar laat ik mijn afval?

Groenafval
Dit stort u op de stortplaats aan de Parkweg.
Let erop, het afval zover mogelijk achterin de bak te deponeren, anders is de bak snel vol.Huishoudelijk afval
Dit kunt u in de blauwe rolcontainers deponeren. Deze worden twee maal per week geleegd. Let u erop, hierin geen geen grofvuil of chemisch afval te deponeren. De containers raken dan vol en afval wordt genaast gezet. Dit neemt Irado niet mee.
Beter is het, wanneer kleine hoeveelheden afval gewoon mee naar huis worden genomen.  
Er zullen geen containers worden bijgeplaatst, de huidige kosten voor ons aantal containers is al zeer hoog.

Regelingen grofvuil
1. Op de vrijdag voor de 1e zaterdag brengt u uw grofvuil bijv. in een kruiwagen of een platte kar van de vereniging en plaatst dit volgens dezelfde regels als van Irado qua gewicht en afmeting e.d. de vrijdag voor de 1e zaterdag van de maand voor het hek van de gereedschapsloods. De volgende dag zal dit worden weg-gebracht door een aantal leden die hun werkbeurt hebben.  

2. Op de ochtend van de 1e zaterdag van de maand, bij de start van de werkbeurt tussen 8:30 – 9:00 uur het grofvuil inleveren voor het hek van de gereedschaps-loods. 3. Kan of wilt u niet wachten tot de 1e zaterdag van de maand dan is er de mogelijkheid om kosteloos een aanhanger te reserveren bij Irado en voert u met of zonder aanhanger uw grofvuil zelfstandig af. Een doorrijvergunning kunt u reserveren in de kantine op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 16:30 uur. 

4. Het aanmelden van grofvuil om dit op te laten door Irado, dit staat jammer genoeg in de wacht. Het was de bedoeling dat dit door kleinere wagens gedaan zou worden die onder het viaduct door passen richting ons complex. Helaas is gebleken dat deze wagens niet geschikt zijn voor grofvuil daar er 1 nu kapot staat bij Irado. Er wordt druk achter de schermen gewerkt aan een alternatief.