Zonnepanelen op dak verenigingsgebouw

De zonnepanelen op het dak van het verenigingsgebouw zijn geïnstalleerd en aangesloten. Wethouder Van Aaken (onder andere voor duurzaamheid) stelde de installatie op woensdag 8 juli om 19.00 uur officieel in gebruik.

Nadat ze de zonnepanelen op het dak had bezichtigd onthulde ze het ‘scorebord’ waarop real time af te lezen is hoeveel Watt de panelen op dat moment opleveren, hoeveel de dagopbrengst van de lopende dag is, hoeveel Kwh er totaal is opgeleverd en hoeveel CO2 uitstoot er voorkomen is.

De wethouder prees in haar toespraak het initiatief van de vereniging om uit eigen middelen in duurzame energie te investeren. Ze zei dat ze dit initiatief in de stad als goed voorbeeld zal noemen.

Complimententaart van GroenLinks

Dinsdagavond, aan het begin van een van de werkbeurten werden leden en bestuur verrast door (raads)leden van GroenLinks Schiedam met een complimententaart.
Fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar overhandigde aan Aad den Hollander, het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het groenbeheer, een enorme taart. Genoeg om een ruim stuk aan alle aanwezigen uit te delen.taart groen linksGroenLinks wil met deze complimententaart haar waardering tot uitdrukking brengen voor het groen beleid van Thurlede. Niet alleen het natuurvriendelijke tuinieren, maar ook het vervangen van oude koelkasten en het aanbrengen van zonnepanelen krijgt de complimenten van GroenLinks.