Schade, wat nu?

Schade wat nu?

Indien u uw huisje zelfstandig heeft verzekerd, moet u schades uw maatschappij afhandelen. Heeft u uw opstallen collectief verzekerd via de vereniging, dan dient u schade het volgende te doen:

  1. Glas- en stormschade:
  • Datum en oorzaak noteren
  • Foto’s maken
  • Deze gegevens binnen 4 weken met uw naam en tuinnummer mailen of op papier (onze brievenbus) doorgeven aan het bestuur.

     2. Inbraak:

  • Aangifte doen bij de politie (kan ook online)
  • Datum en oorzaak noteren
  • Foto’s maken
  • Bovenstaande gegevens binnen 4 weken met uw naam en tuinnummer mailen of op papier (onze brievenbus) doorgeven aan het bestuur.

Voor glasschade geldt geen eigen risico, wel voor voor de inbraak- en kweekkas verzekering.
Zie voor details Voor leden: Administratief / Verzekeringen

Klik hier om het schadeformulier te downloaden