Een snoeiminuut met Ruud

Ook eind dit jaar en begin volgend jaar komt Ruud van Buytenen (van de Groene Raat) weer naar Thurlede om tuinders van snoeiadviezen te voorzien. Wij hebben echter dit keer voor een wat andere opzet gekozen.

Werden de snoeiadviezen in voorgaande jaren groepsgewijs gegeven, Ruud komt dit keer persoonlijk bij uw tuin langs om u “heet van de snoeischaar” snoeiadviezen te geven. Zijn advies kunt u dan meteen in snoeidaden omzetten. Ruud wil wel graag te voren weten welke tuinders geïnteresseerd zijn en welke vragen er leven over het snoeien. Dan kan hij zich daar goed op voorbereiden. De snoeiadviezen worden gegeven op zaterdagochtend 24 november 2018 en op zaterdagochtend 2 februari 2019 tussen 10.00 uur en 12.30 uur. Ruud ruimt ongeveer een kwartier per tuin in. Wilt u graag een advies, dan kunt u zich opgeven via emailadres communicatie@volkstuinenthurlede.nl  Voor het advies op 24 november 2018 moet u zich uiterlijk op 18 november 2018 aanmelden, voor het advies op 2 februari 2019 uiterlijk op 26 januari 2019. Wij verzoeken u in uw e-mail het volgende te vermelden: naam, tuinnummer en snoeivraag/snoeiprobleem.

Als u zich aanmeldt, wordt u ingeroosterd. U ontvangt daarvan bericht. Aan het bezoek van Ruud aan uw tuin zijn geen kosten verbonden. Deze activiteit wordt zoals altijd georganiseerd door de Werkgroep Tuinactiviteiten. Contactpersonen namens de werkgroep zijn Fatemeh Darrodi en Mieke Middelburg. Zij zijn op de beide ochtenden ook aanwezig.

Lezing ‘Vaste planten’ woensdag 21 november – 20.00 uur

Natuurcentrum de Boshoek, Bospad 3, Schiedam

Op 21 november organiseert ‘Groei & Bloei’ een lezing over het ‘Slim gebruik van vaste planten’. De toegang bedraagt € 2,– (gratis voor leden Groei & Bloei)

Deze lezing wordt gegeven door Gerard van Buiten, de hortulanus van de Utrechtse Botanische Tuinen. Gerard heeft een schat aan ervaring met het toepassen van vaste planten en kan daar aanstekelijk over vertellen. 

… ‘Een plant ziet er het mooist uit als hij daar staat, waar hij zich het best thuis voelt.
Als je je bij het inrichten van een border laat leiden door dit principe, ontstaat een beplanting die er natuurlijk uitziet, weinig onderhoud vraagt en er jarenlang kan blijven staan’…

…’Stem de plantkeuze nauwkeurig af op de plek, maak uitgekiende combinaties en houd je aan een paar heldere vuistregels voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van je tuin. Dan krijg je een sterke en gezonde beplanting die er het hele jaar fraai uitziet. Zo komt het ‘luie genieten’ een stuk dichterbij!’
Maar …. ook wanneer je minder lui bent, dan krijg je allerlei tips om je beplanting er nog langer mooi uit te laten zien.

Gerard van Buiten is al meer dan 40 jaar in de weer met vaste planten en is altijd op zoek naar onderhoudsarme beplantingen voor elk formaat tuin. Gerard schrijft sortiments-artikelen voor het vakblad Tuin en Landschap en voor het tijdschrift Groei & Bloei. Hij houdt regelmatig lezingen en geeft ook cursussen. 

  • Locatie Natuurcentrum de Boshoek, Bospad 3, Schiedam
  • Aanvang 20.00 uur.
  • De toegang bedraagt € 2,00 (gratis voor leden van Groei & Bloei)
  • Inclusief een kopje koffie of thee

Wijziging invaliden-parkeerplaatsen (3/5/18)   

Thurlede heeft langs de Parkweg de beschikking over 4 parkeerplaatsen voor invaliden. Deze staan nu op de naam van individuele tuinders.

Echter, het bestuur heeft van de gemeente te horen gekregen, dat dit binnenkort gaat veranderen: de plaatsen blijven weliswaar beschikbaar, maar niet voor vaste bezoekers. Eenieder, die de beschikking heeft over een invalidenparkeerkaart in de auto, kan daar straks parkeren.

Het bestuur heeft nog contact gehad met de gemeente, maar aan deze beslissing valt helaas niks te veranderen.

Dit alles kan dus inhouden, dat alle plaatsen bij aankomst zijn bezet. Er zit dan niets anders op dan bij het sportpark te parkeren.

 

Natuurlijk Tuinieren: Kleine zoogdieren

Als uw tuin bereikbaar is voor kleine zoogdieren en voldoende voedsel en beschutting biedt, zullen zij vanzelf opduiken. Een dichte begroeiing met kruidachtige planten, struiken en stapels takken of boomstronken kunnen dienen als woonoord en schuilplaats.

De vleermuis jaagt  in de avond en nacht en vangt zijn prooi vliegend.  Hij eet insecten, die op die tijd actief zijn. Er schijnen op ons tuincomplex drie soorten voor te komen.. Zij hebben vooral de Poldervaart en de vijvers in het Beatrixpark als jachtgebied. In de winter zit er een kolonie van plm 300 vleermuizen op een landgoed in Overschie en houden daar hun winterslaap.

De egel eet onder andere slakken, rupsen en muizen. Het diertje komt meestal pas in het donker te voorschijn. Egels voelen zich thuis in het sprokkelhout of dicht kreupelhout. Ze houden hun winterslaap van november tot maart in hopen dorre bladeren. Laat daarom wat geschikt materiaal liggen op beschutte plekken in de tuin.

Mollen zijn nuttig. Ze ruimen veel schadelijke bodeminsecten op. Wormen, ritnaalden, engerlingen en emelten dienen hen tot voedsel. Dagelijks eet de mol 50 tot 100 gram insecten. Zijn graafwerk is schadelijk voor jonge planten en het gazon. Daarmee maakt hij geen vrienden onder onze tuinders.

Muizen zijn alleseters. In uw tuin zijn onder meer huismuizen,bosmuizen, veldmuizen en spitsmuizen te vinden.

De spitsmuis is te herkennen aan haar langgerekte spitse snuit. Ze eet elke dag haar eigen lichaamsgewicht aan insecten, larven en slakken.

Spitsmuizen eten geen planten en beschadigen niets door knagen. Ze zijn aan te trekken door takken en bladeren te laten liggen en door de aanwezigheid van hagen met kreupelhout.

Tot slot; landelijk neemt het aantal ratten schrikbarend toe. Ook op ons complex is dat waarneembaar.

Houdt u hier rekening mee als u onze gevleugelde vrienden bijvoert.Voer pas als het echt winter is, of als het sneeuwt. Probeer te vermijden, dat er voedsel op de bodem valt.

Het thema voor de volgende keer is milieuvriendelijke materialen in en op uw tuin en ons complex

Joop Peters

 

Zandtransport fietspad

Van maart tot september rijden zandauto’s over het fietspad langs onze volkstuinen.

De ‘Hoekse lijn’ wordt dit jaar omgebouwd van spoorlijn naar metrolijn. De afgelopen maanden lag als voorbelasting een dikke laag zand op een deel van het nieuwe traject. De komende maanden moet een grote hoeveelheid zand afgevoerd worden naar een tijdelijk gronddepot. Later wordt dit zand hergebruikt voor het project. Dit zandtransport is ongeveer van maart tot september 2017. De route van het zandtransport loopt van de viaducten in de Parkweg over het parkeerterrein bij de sportvelden en over het fietspad tussen het oostelijk en westelijke deel van onze volkstuinen, tot aan een weiland langs het rode fietspad naar Windas.

Wat betekent dit voor ons?

  • voor de veiligheid komen er verkeersregelaars bij de viaducten, bij de uitrit van de zandauto’s;
  • er gaan tussen 09.00 uur en het eind van de middag zandauto’s rijden over het brede fietspad langs onze tuinen;
  • het begin van het rode fietspad / einde van het zwarte pad (Parkweg van zuid naar noord) wordt afgesloten voor fietser. Fietsers worden ter hoogte van onze meest noordelijke ingangspoort naar links geleid (Egelpad op)
  • het rode fietspad wordt voor fietsers die vanaf de noordkant komen (van noord naar zuid) afgesloten ter hoogte van de T-kruising naar rechts (richting Egelpad).Het bestuur kreeg van de projectleiding uitgebreide informatie over de werkzaamheden. Vragen? Stuur een e-mail naar het bestuur.

ALV op 12 april 2017

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering wordt gehouden op woensdag 12 april 2017. De vergadering begint precies om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur.
Leden ontvangen in de Nieuwsbrief van februari de agenda en de stukken voor de vergadering. Het verslag van de ALV van 2016 is voor leden te zien onder de kop ‘voor leden’. Inloggen met het voor leden bekende wachtwoord.