Cursus ‘Natuurlijk Tuinieren’

Wilt u een natuurvriendelijke tuin? Dan is deze cursus wat voor u!

 • woensdag 6 en woensdag 20 maart 2019.
 • van 19.00 tot 21.30 uur
 • Verenigingsgebouw Thurlede, Parkweg 428, Schiedam
 • Kosten: € 15,– voor beide avonden. Contant te betalen op de eerste avond.
 • Voor tuinders Thurlede en andere geïnteresseerden.
 • Aanmelden uiterlijk 5 maart: email naar communicatie@volkstuinenthurlede.nl

Beestjes? Niet vies … maar juist goed voor de tuin!
Veel tuinders vinden ‘Beestjes’ in de tuin niet alleen lastig maar ook vaak ‘vies’. Omdat deze beestjes uw tuin vooral gezond kunnen houden, kan je er ook heel anders naar kijken en is het beter om ermee te gaan ‘samenwerken’.
Hoe dat werkt en nog veel meer, wordt in deze cursus uitgelegd.

Verder leert u tijdens de cursus:

 • Dat het winter-klaar maken van uw tuin helemaal niet nodig is.
 • Dat natuurlijk tuinieren voor een fijn klimaat in uw tuin zorgt en er altijd schaduw of beschutting te vinden is.
 • Dat natuurlijk tuinieren voor meer groen en meer dieren in onze betonnen steden zorgt, dus ook voor een betere leefbaarheid voor onszelf.
 • Dat zo’n rijke en veelzijdige stads-oase zorgt voor geluk en bijdraagt aan een goede gezondheid.
 • Dat door een meer regelmatige temperatuur- en waterhuishouding een natuurtuin het stadsklimaat verbetert.
 • Dat een natuurvriendelijke tuin ook kinderen veel te bieden heeft. Ga met ze op tuinexpeditie en zoek paddenstoelen en zie hoe kikkerdril groeit. Kijk wie de meeste soorten vlinders kan vinden!

Deze cursus wordt gegeven door Jeroen Hooimeijer. Jeroen is hovenier en oprichter/beheerder van het ‘Voedselbos’ in Vlaardingen.

Heel Thurlede Bakt! – 14 juli

Er is niets leukers dan te genieten van je opbrengsten uit eigen tuin!
Tijdens deze wedstrijd gebruikt u de eerste oogst van het seizoen of misschien wel de ingemaakte oogst van het vorige seizoen.

Wat zijn uw lieveling-recepten? Wat durft u aan een heuse jury voor te zetten en wat laat u graag aan mede-tuinders zien en proeven?
We nodigen u uit om uw trotse oogst te delen met uw mede-tuinders.

Er zijn minimaal 25 deelnemers nodig om dit evenement door te laten gaan.
Aanmelden kan tot 31 mei !

Wijziging invaliden-parkeerplaatsen (3/5/18)   

Thurlede heeft langs de Parkweg de beschikking over 4 parkeerplaatsen voor invaliden. Deze staan nu op de naam van individuele tuinders.

Echter, het bestuur heeft van de gemeente te horen gekregen, dat dit binnenkort gaat veranderen: de plaatsen blijven weliswaar beschikbaar, maar niet voor vaste bezoekers. Eenieder, die de beschikking heeft over een invalidenparkeerkaart in de auto, kan daar straks parkeren.

Het bestuur heeft nog contact gehad met de gemeente, maar aan deze beslissing valt helaas niks te veranderen.

Dit alles kan dus inhouden, dat alle plaatsen bij aankomst zijn bezet. Er zit dan niets anders op dan bij het sportpark te parkeren.

 

Natuurlijk Tuinieren: Kleine zoogdieren

Als uw tuin bereikbaar is voor kleine zoogdieren en voldoende voedsel en beschutting biedt, zullen zij vanzelf opduiken. Een dichte begroeiing met kruidachtige planten, struiken en stapels takken of boomstronken kunnen dienen als woonoord en schuilplaats.

De vleermuis jaagt  in de avond en nacht en vangt zijn prooi vliegend.  Hij eet insecten, die op die tijd actief zijn. Er schijnen op ons tuincomplex drie soorten voor te komen.. Zij hebben vooral de Poldervaart en de vijvers in het Beatrixpark als jachtgebied. In de winter zit er een kolonie van plm 300 vleermuizen op een landgoed in Overschie en houden daar hun winterslaap.

De egel eet onder andere slakken, rupsen en muizen. Het diertje komt meestal pas in het donker te voorschijn. Egels voelen zich thuis in het sprokkelhout of dicht kreupelhout. Ze houden hun winterslaap van november tot maart in hopen dorre bladeren. Laat daarom wat geschikt materiaal liggen op beschutte plekken in de tuin.

Mollen zijn nuttig. Ze ruimen veel schadelijke bodeminsecten op. Wormen, ritnaalden, engerlingen en emelten dienen hen tot voedsel. Dagelijks eet de mol 50 tot 100 gram insecten. Zijn graafwerk is schadelijk voor jonge planten en het gazon. Daarmee maakt hij geen vrienden onder onze tuinders.

Muizen zijn alleseters. In uw tuin zijn onder meer huismuizen,bosmuizen, veldmuizen en spitsmuizen te vinden.

De spitsmuis is te herkennen aan haar langgerekte spitse snuit. Ze eet elke dag haar eigen lichaamsgewicht aan insecten, larven en slakken.

Spitsmuizen eten geen planten en beschadigen niets door knagen. Ze zijn aan te trekken door takken en bladeren te laten liggen en door de aanwezigheid van hagen met kreupelhout.

Tot slot; landelijk neemt het aantal ratten schrikbarend toe. Ook op ons complex is dat waarneembaar.

Houdt u hier rekening mee als u onze gevleugelde vrienden bijvoert.Voer pas als het echt winter is, of als het sneeuwt. Probeer te vermijden, dat er voedsel op de bodem valt.

Het thema voor de volgende keer is milieuvriendelijke materialen in en op uw tuin en ons complex

Joop Peters

 

Zandtransport fietspad

Van maart tot september rijden zandauto’s over het fietspad langs onze volkstuinen.

De ‘Hoekse lijn’ wordt dit jaar omgebouwd van spoorlijn naar metrolijn. De afgelopen maanden lag als voorbelasting een dikke laag zand op een deel van het nieuwe traject. De komende maanden moet een grote hoeveelheid zand afgevoerd worden naar een tijdelijk gronddepot. Later wordt dit zand hergebruikt voor het project. Dit zandtransport is ongeveer van maart tot september 2017. De route van het zandtransport loopt van de viaducten in de Parkweg over het parkeerterrein bij de sportvelden en over het fietspad tussen het oostelijk en westelijke deel van onze volkstuinen, tot aan een weiland langs het rode fietspad naar Windas.

Wat betekent dit voor ons?

 • voor de veiligheid komen er verkeersregelaars bij de viaducten, bij de uitrit van de zandauto’s;
 • er gaan tussen 09.00 uur en het eind van de middag zandauto’s rijden over het brede fietspad langs onze tuinen;
 • het begin van het rode fietspad / einde van het zwarte pad (Parkweg van zuid naar noord) wordt afgesloten voor fietser. Fietsers worden ter hoogte van onze meest noordelijke ingangspoort naar links geleid (Egelpad op)
 • het rode fietspad wordt voor fietsers die vanaf de noordkant komen (van noord naar zuid) afgesloten ter hoogte van de T-kruising naar rechts (richting Egelpad).Het bestuur kreeg van de projectleiding uitgebreide informatie over de werkzaamheden. Vragen? Stuur een e-mail naar het bestuur.

ALV op 12 april 2017

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering wordt gehouden op woensdag 12 april 2017. De vergadering begint precies om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur.
Leden ontvangen in de Nieuwsbrief van februari de agenda en de stukken voor de vergadering. Het verslag van de ALV van 2016 is voor leden te zien onder de kop ‘voor leden’. Inloggen met het voor leden bekende wachtwoord.