Wijziging invaliden-parkeerplaatsen (3/5/18)   

Thurlede heeft langs de Parkweg de beschikking over 4 parkeerplaatsen voor invaliden. Deze staan nu op de naam van individuele tuinders.

Echter, het bestuur heeft van de gemeente te horen gekregen, dat dit binnenkort gaat veranderen: de plaatsen blijven weliswaar beschikbaar, maar niet voor vaste bezoekers. Eenieder, die de beschikking heeft over een invalidenparkeerkaart in de auto, kan daar straks parkeren.

Het bestuur heeft nog contact gehad met de gemeente, maar aan deze beslissing valt helaas niks te veranderen.

Dit alles kan dus inhouden, dat alle plaatsen bij aankomst zijn bezet. Er zit dan niets anders op dan bij het sportpark te parkeren.

 

Natuurlijk Tuinieren: Kleine zoogdieren

Als uw tuin bereikbaar is voor kleine zoogdieren en voldoende voedsel en beschutting biedt, zullen zij vanzelf opduiken. Een dichte begroeiing met kruidachtige planten, struiken en stapels takken of boomstronken kunnen dienen als woonoord en schuilplaats.

De vleermuis jaagt  in de avond en nacht en vangt zijn prooi vliegend.  Hij eet insecten, die op die tijd actief zijn. Er schijnen op ons tuincomplex drie soorten voor te komen.. Zij hebben vooral de Poldervaart en de vijvers in het Beatrixpark als jachtgebied. In de winter zit er een kolonie van plm 300 vleermuizen op een landgoed in Overschie en houden daar hun winterslaap.

De egel eet onder andere slakken, rupsen en muizen. Het diertje komt meestal pas in het donker te voorschijn. Egels voelen zich thuis in het sprokkelhout of dicht kreupelhout. Ze houden hun winterslaap van november tot maart in hopen dorre bladeren. Laat daarom wat geschikt materiaal liggen op beschutte plekken in de tuin.

Mollen zijn nuttig. Ze ruimen veel schadelijke bodeminsecten op. Wormen, ritnaalden, engerlingen en emelten dienen hen tot voedsel. Dagelijks eet de mol 50 tot 100 gram insecten. Zijn graafwerk is schadelijk voor jonge planten en het gazon. Daarmee maakt hij geen vrienden onder onze tuinders.

Muizen zijn alleseters. In uw tuin zijn onder meer huismuizen,bosmuizen, veldmuizen en spitsmuizen te vinden.

De spitsmuis is te herkennen aan haar langgerekte spitse snuit. Ze eet elke dag haar eigen lichaamsgewicht aan insecten, larven en slakken.

Spitsmuizen eten geen planten en beschadigen niets door knagen. Ze zijn aan te trekken door takken en bladeren te laten liggen en door de aanwezigheid van hagen met kreupelhout.

Tot slot; landelijk neemt het aantal ratten schrikbarend toe. Ook op ons complex is dat waarneembaar.

Houdt u hier rekening mee als u onze gevleugelde vrienden bijvoert.Voer pas als het echt winter is, of als het sneeuwt. Probeer te vermijden, dat er voedsel op de bodem valt.

Het thema voor de volgende keer is milieuvriendelijke materialen in en op uw tuin en ons complex

Joop Peters

 

Zandtransport fietspad

Van maart tot september rijden zandauto’s over het fietspad langs onze volkstuinen.

De ‘Hoekse lijn’ wordt dit jaar omgebouwd van spoorlijn naar metrolijn. De afgelopen maanden lag als voorbelasting een dikke laag zand op een deel van het nieuwe traject. De komende maanden moet een grote hoeveelheid zand afgevoerd worden naar een tijdelijk gronddepot. Later wordt dit zand hergebruikt voor het project. Dit zandtransport is ongeveer van maart tot september 2017. De route van het zandtransport loopt van de viaducten in de Parkweg over het parkeerterrein bij de sportvelden en over het fietspad tussen het oostelijk en westelijke deel van onze volkstuinen, tot aan een weiland langs het rode fietspad naar Windas.

Wat betekent dit voor ons?

  • voor de veiligheid komen er verkeersregelaars bij de viaducten, bij de uitrit van de zandauto’s;
  • er gaan tussen 09.00 uur en het eind van de middag zandauto’s rijden over het brede fietspad langs onze tuinen;
  • het begin van het rode fietspad / einde van het zwarte pad (Parkweg van zuid naar noord) wordt afgesloten voor fietser. Fietsers worden ter hoogte van onze meest noordelijke ingangspoort naar links geleid (Egelpad op)
  • het rode fietspad wordt voor fietsers die vanaf de noordkant komen (van noord naar zuid) afgesloten ter hoogte van de T-kruising naar rechts (richting Egelpad).Het bestuur kreeg van de projectleiding uitgebreide informatie over de werkzaamheden. Vragen? Stuur een e-mail naar het bestuur.

ALV op 12 april 2017

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering wordt gehouden op woensdag 12 april 2017. De vergadering begint precies om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur.
Leden ontvangen in de Nieuwsbrief van februari de agenda en de stukken voor de vergadering. Het verslag van de ALV van 2016 is voor leden te zien onder de kop ‘voor leden’. Inloggen met het voor leden bekende wachtwoord.

Gezellige middag in creatieve kerstsfeer

Op zondag 11 december 2016  zijn tuinders van Thurlede onder het genot van glühwein en kruidkoekjes gezellig met elkaar aan de slag gegaan bij het maken van winter-/kerstdecoraties. Of het nu lag aan de bezielende begeleiding van tuinder Toos van der Zouwen of aan de glühwein, het creativiteitsgehalte en de productiviteit waren hoog. kerst1De deelnemers gingen met een voldaan gevoel met ieder gemiddeld twee mooie winter-/kerststukjes naar huis. Het smaakte naar meer, dus volgend jaar weer!

Openingstijden tuinwinkel

Jarenlang runde Rinus Schell de tuinwinkel. In januari 2017 stopt Rinus. Zijn opvolger zal op volgende tijden aanwezig zijn:

✓ Van Maart tot eind oktober:
Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
✓ Van mei tot eind augustus:
ook op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Dit betekent dus dat de winkel vanaf 2017 in de maanden november tot en met februari gesloten is.

Tijdens die openingsuren kunt u ook bellen naar 0616515969.