Bestuur en commissies

Bestuur:   email  bestuur@volkstuinenthurlede.nl

 • Voorzitter            : Henk Steenbergen   bestuur@volkstuinenthurlede.nl / 06 5371 6374
 • Secretaris           : Jean van de Polder  bestuur@volkstuinenthurlede.nl
 • Penningmeester        : Ria van Wingerden-Bonefaas
 • Algemeen bestuurslid: Annelie Couvee-Kooyker 
 • Commissies:
  Natuurontwikkeling
  A. de Vette, J. Peters, K. Wever, Annelie Couvee
 • Tuinactiviteiten
  C. van den Berg, A. van den Berg, M. Aarts, M. Middelburg, Fatimeh Darrodi
 • Ontspanning
  N. Dolleman, Lisette Tettero, A. Greveling, F. Giesen, Koolemans-Maas
 • Kantinebeheer
  Cor Tettero, Loes van Dijk, Corrie De Bruijne
 • Tuinwinkel 
  Peter de Bruin
 • Natuurontwikkeling
  Joop Peters, Ben van den Broek, A. De Vette, A. Couvee
  Groen en Grijs onderhoud
  Groen:  Annelie Couvee, Patricia Gusman,
  Grijs  :  René Romein, Jos Weber
 • Schouwen en Bouwen
  Schouwen: Pauline Blok
  Bouwen   :  Henk Steenbergen
 • Taxatie e verkoop
  Taxatie: Gerard Rieken, Hans Smolders, E. Doorlag, Frans Jansen (kandidaat-lid), Aad Verkade (kandidaat-lid)
  Verkoop: Ria Bonefaas, Frans Jansen (kandidaat-lid)
 • Redactie
  Ellen Boonstra-de Jong, K. Bannink, Corrie van den Berg, Ben Van den Broek, M. Van de Plasse, Th. Reyman, Jan en Wies van der Waal
 • Geschillen
  Mink Reijnders, C. Snoeij
 • Kas
  Ina Bannink, Erica van Driessen, Ton de Boer (reserve)